Наети оптични линии и МАН свързаност

За своите бизнес клиенти „Ракком” АД предлага наетите оптични линии за свързаност. Ние разработихме продуктови пакети, които да отговорят на изискванията на бизнеса за нандеждна свързаност с високо качество базирайки се на резервирана оптична инфраструктура на територията на България. По този начин ние можем да предлагаме гъвкави индувидуални решения на нашите клиенти. Продуктовите пакети задоволяват бизнес изискванията за висока скорост на връзката от точка до точка, надежден и гарантиран интернет.

МАН свързаността е решение от следващо поколение в бизнес клас свързаността, предлагащо връзки от 5Mbps до 1Gbps. Ethernet e мащабируемо, надеждно и сигурно решение за свързаност даващо допълнителна гъвкавост на разширяващия и развиващия се бизнес.

На кого са необходими наети оптични линии и Ethernet свързаност?

Бизнесът може да избере наетите оптични линии по множество причини. Когато бизнесът се нуждае от непрекъсната IP свързаност, например високоскоростна връзка между централния офис и клонови офиси, технологията за пренос на глас през интернет среда (VoIP) се използва интензивно, вървят критични за бизнеса IP приложения, или просто се нуждае от непрекъсната и високоскоростна интернет връзка, наетата оптична линия е очевидния избор.

Предимства на предлаганите от нас наети оптични линии и Ethernet услуги:

  • Налични са скорости в интервала от 2Mbps до 1Gbps (2Mbps, 5Mbps, 10Mbps, 30Mbps, 100Mbps, 1Gbps)
  • Висока производителност и висока надеждност при вързки 1:1
  • Симетрична връзка предлагаща еднакви скорости в двете посоки
  • Различни решения за резервиране
  • Напълно управляемо маршрутизиране
  • Високоскоростна връзка на територията на България
  • Прозрачна IP връзка от тип точка-до-точка (за връзка между офиси)

Наета оптична линия точка-до-точка

Наетата оптична линия предлага свързаност когато сигурността е от жизнено значение при скорости от 2Mbps до 1Gbps. Решенията се препоръчват за фирми с два офиса изискващи гъвкави високоскоростни решения за сигурен обмен на данни между офисите.

WAN & MPLS VPN услуги

Ние предоставяме възможността за свързване на множество офиси чрез частни мрежи и виртуални частни мрежи. Нашите решения позволяват да се реализират частни мрежи за служителите, които работят от дома си, за малки и големи отдалечени офиси и дори за ваши партньори, доставчици и клиенти, където и когато е необходимо.

Широколентови бизнес услуги

Широколентивите бизнес услуги на „Ракком” са разработени да предоставят висококачествени услуги позволяващи Ви да се чувствате спокойни и сигурни за Вашето бизнес развитие. Нашата основна цел е да Ви дадем възможност да се концентрирате върху разрастването на своя бизнес използвайки едни от най-добрите висококачествени широколентови услуги.

Нашите качествени широколентови бизнес услуги дават допълнителна възможност на Вашите служители за работа от дома както и да провеждат разговори (при много ниска себестойност) използвайки VoIP за връзка с централния офис, локален офис, а също така и до важни клиенти и доставчици.

Даваме Ви възможност за едно търговско предимство на Вашия бизнес с по-бърза, по-ефективна и икономически изгодна високоскоростна връзка към Интернет.

Interoute One

Interoute One е първата истински защитена корпоративна VoIP услуга за Вашия бизнес. Тя Ви позволява да плащате по-малко за своите бизнес разговори без да рискувате своята корпоративна мрежа. Предлагаме Ви услуга директно от телефонната Ви централа до публичните комутируеми мрежи (PSTN). Освен това Interoute One е интегриран с Microsoft’s Live Communications Server (LCS) и Office Communications Server (OCS), като по този начин обединява комуникацията на Unified Communications и различните външни общности.

vConnect

Услугата vConnect осигурява двупосочен пренос и комутация в реално време на гласови повиквания между клиента и публични фиксирани и мобилни мрежи. Предоставените за ползване от Interoute на клиента абонатни телефонни номера са част от географските номера от Националния Номерационен План на Република България.

Interoute осигурява маршрутизирането на повикванията на клиента чрез директното взаимно свързване на своята далекосъобщителна мрежа с мрежите на другите фиксирани и мобилни телекомуникационни оператори. Това осигурява високо качество и надеждност на предлаганата услуга. Като добавим и изключително атрактивните тарифи за всички дестинации, разбираме защо vConnect услугата е желаният избор на бизнес ориентирания потребител.


Общи условия / General agreement      Отворен достъп до интернет / Open internet access      Ограничение на страници съгласно национално законодателство / Blocked internet sites in accordance with National Acts
ПРОМОЦИИ КОНТАКТИ ИНТЕРНЕТ ПРОДУКТИ ПРОМОЦИИ КОНТАКТИ Raccom HOME